dr inż. Zbigniew Budniak


 

       Urodził się 17 lipca 1952 roku. Stopień magistra inżyniera uzyskał w 1977 roku. Ukończył z wyróżnieniem Moskiewski Instytut Obrabiarkowo - Narzędziowego o specjalności "Technologia budowy maszyn, obrabiarki i narzędzia skrawające". W 1983 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Obrona pracy odbyła się w Moskiewskim Instytucie Obrabiarkowo - Narzędziowym nt.: "Ustalenie zależności automatycznego łączenia detali o powierzchniach obrotowych w celu niedopuszczenia do ich zakleszczania podczas montażu wyrobów".

       W Politechnice Koszalińskiej (wcześniej Wyższa Szkoła Inżynierska) pracuje od 1977 roku. Jego specjalność naukowa to: automatyzacja procesu technologicznego montażu, obróbka specjalnymi narzędziami ściernymi, maszyny i urządzenia do ochrony środowiska, komputerowe wspomaganie projektowania.

       Jest promotorem 25 prac magisterskich i inżynierskich, autorem lub współautorem 23 publikacji, 12 opracowań naukowo - badawczych, współautorem 2 patentów oraz 2 zgłoszeń patentowych. Jest również autorem wielu programów komputerowych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania automatów montażowych, symulacji obróbki specjalnymi narzędziami ściernymi.

       Interesuje się obróbką ścierną i erozyjną, komputerowym wspomaganiem projektowania, informatyką, rynkiem papierów wartościowych (ukończył kurs z tego zakresu organizowany i prowadzony przez Komisję Papierów Wartościowych w Warszawie).

 

e-mail: