mgr inż. Grzegorz Chomka


 

       Urodził się 26 maja 1972r. w Pomysku Wielkim. Po ukończeniu Liceum Zawodowego w Bytowie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. W 1997r. obronił pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof.dr hab. inż. Józefa Borkowskiego. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Mechanicznej Politechniki Koszalińskiej jako asystent. Równocześnie kontynuował studia na kierunku Inżynierskie Zastosowania Komputerów. W 1999r. obronił pracę inżynierską. Prowadzi zajęcia z Rysunku Technicznego, Grafiki Inżynierskiej, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Podstaw Konstrukcji Inżynierskich. .

Hobby : sport, informatyka, muzyka.

 

e-mail: