dr inż. Jerzy Chudy


 

       Urodził się 12 listopada 1963 roku w Olsztynie. W mieście tym uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie uczył się w Technikum Elektronicznym na kierunku Elektronika Ogólna. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie na Wydziale Mechanicznym. Ukończył je w 1989 roku na specjalności Obróbka Ścierna i Erozyjna na kierunku Technologia Budowy Maszyn. Tematem pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Józefa Borkowskiego była "Optymalizacja warunków wysokociśnieniowej obróbki hydrościernej materiałów niemetalowych". Od 1 października tego roku podjął pracę w Zakładzie Sprzętu i Technologii Niekonwencjonalnych. W dalszym ciągu kontynuował badania nad zagadnieniami obróbki materiałów skalnych wysokociśnieniową strugą hydrościerną. W ich efekcie 24 września 1998 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Próba wielokryterialnej optymalizacji obróbki na przykładzie wysokociśnieniowego przecinania hydrościernego wybranych materiałów skalnych". Jerzy Chudy jest również autorem 15 prac naukowych, brał udział także w opracowaniu kilku tematów badawczych w ramach CPBP i CPBR.

       Prowadzi zajęcia: Grafiki Inżynierskiej, Rysunku Technicznego, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Podstaw Konstrukcji Inżynierskich, Informatyki, Systemów CAD oraz Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Hobby: sport, muzyka, astronomia.

 

e-mail: