dr inż. Jerzy Gul


 

       Urodził się 25 listopada 1939roku w Mogilnie. W 1957 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Studia ukończył w 1962 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika, w specjalności Konstrukcja Obrabiarek. Pracując w Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych, jako główny technolog podjął dodatkowo zaoczne studia ekonomiczne w Politechnice Szczecińskiej, które ukończył w 1970 roku, uzyskując tytuł dyplomowanego ekonomisty.

       Pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie podjął od dnia 1 października 1970 roku na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn, a od 1971 jako wykładowca. W 1976 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Obrabiarkowo - Narzędziowym w Moskwie. W 1980 roku przedstawił i obronił pracę doktorską nt. "Łożyska hydrostatodynamiczne" (promotor: prof.dr inż. O. N. Trifonow), uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Po ukończeniu pracy doktorskiej pracował w latach 1980-1982 na stanowisku adiunkta, następnie od 1982 roku jako starszy wykładowca, a od 1997 roku ponownie na stanowisku adiunkta. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Podstawy Konstrukcji Inżynierskich, Maszynoznawstwo, Rysunek Techniczny, w różnych formach kształcenia.

       Dr inż. Jerzy Gul opublikował 14 oryginalnych artykułów naukowych, jest autorem i współautorem ponad 50 opracowań naukowo - technicznych dla różnych podmiotów gospodarczych oraz patentów.

       W okresie 30 lat pracy w Uczelni pełnił wiele funkcji, między innymi w latach 1981-1982 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn ds. Studiów Zaocznych, przez dwie kadencje w latach 1990-1996 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Mechanicznego ds. Studiów Zaocznych (przez dwie kadencje). Był wieloletnim Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Mechanicznym oraz wielu komisji uczelnianych i wydziałowych.

W 2000 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt działalności.

Hobby: literatura, turystyka rowerowa.

 

e-mail: