dr inż. Andrzej Karaczun


 

       Urodził się 30 maja 1952 roku w Złocieńcu woj. koszalińskie (wśród lasów i jezior Pojezierza Drawskiego). W 1971 roku po ukończeniu Technikum Mechanicznego rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, które ukończył 1976 roku na specjalności Technologia Obróbki Plastycznej Metali. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn. W roku 1993 obronił pracę doktorską w Uniwersytecie Obrabiarkowo-Narzędziowym MOSTANKIN w Moskwie (promotor prof. dr inż. J.N.Łanskoj) nt.:" Zwiększenie trwałości narzędzi do obróbki plastycznej metali przez zastosowanie twardych pokryć TiN na powierzchniach roboczych narzędzi".

       Jest autorem 16 oryginalnych publikacji naukowych. Swoje osiągnięcia przedstawiał w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, jak również konferencjach naukowych. Ponadto jest autorem wielu materiałów pomocniczych dla studentów..

       Specjalizuje się w zastosowaniu odpornych na zużycie cienkościennych powłok nanoszonych na robocze powierzchnie narzędzi do obróbki plastycznej i części maszynowych.

       Prowadzi zajęcia z: Grafiki Inżynierskiej, Podstaw Konstrukcji Maszyn z CAD, Podstaw Konstrukcji Inżynierskich, Inżynierii Mechanicznej, z przedmiotu Środowisko a Eksploatacja Urządzeń Technologicznych oraz Logistyki.

       Jest wielkim zwolennikiem i propagatorem akcji " Dajmy dzieciom równe szanse" - polegającej na umożliwieniu dzieciom ze wsi po "PGR" i małych miast kształcenia poprzez specjalnie utworzony fundusz stypendialny.

Hobby: literatura historyczna, archeologia, genetyka.

 

e-mail: