dr inż. Sławomir Nagnajewicz


 

       Urodził się 23 czerwca 1963r. w Lublinie. Tam też rozpoczął swoją edukację, by po ukończeniu Technikum Mechanicznego podjąć studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Studia ukończył w 1988r. pisząc pracę dyplomową na temat "Badanie twardości narzędzi ściernych metodą Lindnera, rezonansową i ultradźwiękową". W 1989 roku podjął pracę na stanowisku asystenta początkowo w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn przekształconym następnie w Katedrę Inżynierii Mechanicznej. W 1998r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Borkowskiego na temat "Badanie erozyjnej skuteczności wysokoprędkościowego strumienia wody intensyfikowanego kawitacją". Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Grafika Inżynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Technologie Niekonwencjonalne, Podstawy Informatyki, Jakość i Certyfikacja w Gospodarce Rynkowej, Urządzenia hydrotechniczne i systemy pompowe.

       Specjalizacja naukowa to obróbka wysokoprędkościowym strumieniem wody intensyfikowanym kawitacją. Dorobek naukowy to kilkanaście referatów na uznanych międzynarodowych konferencjach naukowych. Dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Rektora Politechniki Koszalińskiej II stopnia - indywidualną i zespołową. Od wielu lat pełni funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz wiele innych funkcji na Wydziale Mechanicznym.

Hobby : turystyka, motoryzacja.

 

e-mail: