mgr inż. Magdalena Nazarkiewicz


 

       Urodziła się 7 lutego 1978r. w Złotowie. Po ukończeniu nauki w Liceum Ekonomicznym w Złotowie i uzyskaniu tytułu technika ekonomisty, rozpoczęła studia na Politechnice Koszalińskiej, na Wydziale Mechanicznym. Pracę magisterską obroniła 8 lipca 2002r, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności: marketing i zarządzanie w budowie i eksploatacji maszyn. W 2003r. ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Obecnie jest uczestnikiem II Roku Studiów Doktoranckich.

Hobby : podróże, muzyka.

 

e-mail: