dr inż. Jarosław Praźmo


 

       Urodził się 21 kwietnia 1974r. w Wałczu. W tym samym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej, następnie do Technikum Mechanicznego w Bydgoszczy o specjalności Technologia Osprzętu Lotniczego i Urządzeń Pokładowych. Po ukończeniu technikum rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, które ukończył w 2001 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Komputerowe Wspomaganie Projektowania. W roku 2000 (w czasie studiów) odbył staż w Katedrze Inżynierii Mechanicznej, w której w roku 2002 rozpoczął pracę jako asystent. Prowadzi zajęcia z Informatyki, Grafiki Inżynierskiej, Inżynierskich Obliczeń Części Maszyn.

Hobby: informatyka, motoryzacja, turystyka górska.

 

e-mail: j.prazmo@wp.pl
www: http://www.prazmo.com