Katedra Inżynierii Mechanicznej


       Katedra Inżynierii Mechanicznej w obecnym składzie została formalnie powołana w 1997 roku. Jednak zalążki jej istnienia pokrywają się z początkową fazą tworzenia Uczelni. Wówczas to powstał Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn (1968r.), reprezentujący konstrukcyjny kierunek naukowy Katedry. Drugi, bardziej technologiczny nurt obecnej Katedry zaistniał w 1976 roku, kiedy to powołano Zakład Oprzyrządowania Technologicznego specjalizujący się w badaniach fizykalnych podstaw procesów obróbki ściernej. Częściowo w oparciu o kadrę tej jednostki, w roku 1988 powołano Zakład Sprzętu i Technologii Niekonwencjonalnych, w którym zaczęto rozwijać, przeszczepiane z USA i Japonii, badania nad wykorzystaniem wysokoenergetycznej strugi wody jako narzędzia erodująco-tnącego. Do grupy tych Zakładów naukowych dołączył w 1991 roku Zakład Maszyn i Urządzeń Roboczych. Na bazie tych Zakładów stworzono Katedrę Podstaw Budowy Maszyn.


       Intensywny rozwój własnej kadry naukowej oraz dopływ nowych profesorów sprawił, że w 1997 roku Katedrę Podstaw Budowy Maszyn podzielono na trzy nowe katedry. Przy tym zasadnicze grupy pracowników Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Zakładu Sprzętu i Technologii Niekonwencjonalnych utworzyły aktualną strukturę Katedry Inżynierii Mechanicznej.


    Obecnie Katedra Inżynierii Mechanicznej dysponuje pokaźnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, między innymi posiada dwa nowoczesne laboratoria komputerowe, bogato wyposażone laboratorium wysokociśnieniowej strugi wody oraz laboratorium ekotechniki.

 

Katedra Inżynierii Mechanicznej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel.: +48 (94) 3478-294
e-mail:

 

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych