PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN


       Podstawy Konstrukcji Maszyn to jeden z głównych bloków dydaktycznych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Jego program ukierunkowany jest na poznanie konstrukcji najczęściej spotykanych elementów urządzeń mechanicznych oraz wyrobienie umiejętności ich konstruowania i projektowania. Zajęcia ze studentami w całości realizowane są w Katedrze Inżynierii Mechanicznej, która w tej dziedzinie posiada wieloletnią tradycję i duże doświadczenie.

       Pierwszym przedmiotem z bloku PKM, z którym studenci spotykają się najczęściej już na pierwszym roku studiów jest Grafika Inżynierska. Jego program jest tak skonstruowany, aby student poznał zasady i metody odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie w czym pomocne są prezentacje przy wykorzystaniu graficznych programów komputerowych. Kolejny semestr to nauka rysowania i wymiarowania najczęściej spotykanych części maszyn (np. śruby, nakrętki, nity, wpusty, koła pasowe, koła zębate itd.) w różnych stopniach uproszczeń rysunkowych, a następnie elementów bardziej skomplikowanych takich jak połączenia rozłączne i nierozłączne. Na zakończenie zajęć z tego przedmiotu studenci poznają strukturę i zasady prowadzenia dokumentacji technicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym.

 

 

       Po zakończeniu zajęć z Grafiki Inżynierskiej rozpoczyna się dla studentów dwu- lub trzysemestralny (w zależności od specjalności) cykl wykładów z Podstaw Konstrukcji Maszyn obejmujący następujące zagadnienia: technologiczność konstrukcji; tolerancje i pasowania; podział, budowa i obliczanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych, rodzaje i obliczanie sprężyn; sprzęgła i hamulce; przekładnie cierne i cięgnowe, przekładnie zębate. Nabywana na zajęciach wykładowych wiedza stanowi podstawę do zajęć projektowych, w ramach których studenci uczą się obliczania i wykonywania kompletnej dokumentacji rysunkowej wskazanego urządzenia mechanicznego. Projektowanie, niezależnie od otrzymanego tematu, studenci rozpoczynają od przedstawienia prowadzącemu zajęcia koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia. Wspólne dyskusje i przekazywane wskazówki doprowadzają w efekcie do powstania szkicu konstrukcji finalnej, która następnie zostaje obliczona pod kątem wytrzymałości materiałowej i zdokumentowana rysunkowo.


 

        Cykl zajęć z bloku przedmiotowego Podstaw Konstrukcji Maszyn kończy nauka projektowania z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych. W pierwszym etapie studenci zapoznają się z programami komputerowymi takimi jak AutoCAD czy Mechanical Desktop poznając ich obsługę oraz możliwości graficzne. W następnym etapie, przechodząc sukcesywnie do rysunków coraz trudniejszych, studenci kończą naukę projektowania wykonaniem kompletnej dokumentacji rysunkowej jednego z projektowanych urządzeń.

 

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych