Najważniejsze efekty pracy naukowej Katedry


1980 - rozprawa habilitacyjna prof.dr hab. inż. Józefa Borkowskiego nt. „Podstawy stosowania monokrystalicznych ziaren węglika krzemu            w obróbce ściernej”;

1980 - rozprawa doktorska dr inż. Jerzego Gula nt. „Łożyska hydrostatodynamiczne”;

1983 - rozprawa doktorska dr inż. Zbigniewa Budniaka nt. „Ustalenie zależności automatycznego łączenia detali o powierzchniach            obrotowych w celu niedopuszczenia do ich zakleszczania podczas montażu wyrobów”;

1984 - rozprawa doktorska dr inż. Mariana Oleśkiewicza nt. „Badanie tarcia i szczelności okrętowych węzłów dławicowych z nowych            materiałów”;

1986 - nadanie prof. dr hab. inż. Józefowi Borkowskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego;

1991 - nadanie prof. dr hab. inż. Józefowi Borkowskiemu tytułu profesora zwyczajnego;

1993 - rozprawa doktorska dr inż. Andrzeja Karaczuna nt. „Zwiększenie trwałości narzędzi do obróbki plastycznej metali przez            zastosowanie twardych pokryć TiN na powierzchniach roboczych narzędzi”;

1995 - rozprawa doktorska dr inż. Andrzeja Pereca nt. „Oddziaływanie warunków kreacji wysokociśnieniowej strugi hydrościernej na            efektywność przecinania materiałów w aspekcie obniżenia ciśnienia roboczego”;

1997 - rozprawa doktorska dr inż. Przemysława Borkowskiego nt. „Optymalizacja konstrukcji koncentrycznej dyszy wielootworowej            z uwagi na użytkowe właściwości wysokociśnieniowego strumienia hydrościernego”;

1998 - rozprawa doktorska dr inż. Jerzego Chudego nt. „Próba wielokryterialnej optymalizacji obróbki na przykładzie            wysokociśnieniowego przecinania hydrościernego wybranych materiałów skalnych”;

1998 - rozprawa doktorska dr inż. Sławomira Nagnajewicza nt. „Badanie erozyjnej skuteczności wysokoprędkościowego strumienia            wody intensyfikowanego kawitacją”;

2004 - rozprawa habilitacyjna dr hab. inż. Przemysława Borkowskiego nt. „Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostumieniowej            obróbki powierzchni”.

2005 - mianowanie dr hab. inż. Przemysława Borkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych