Laboratorium wysokociśnieniowej strugi cieczy


       Podstawę wyposażenia laboratorium stanowi kilka stacjonarnych i mobilnych wysokociśnieniowych pomp wodnych z osprzętem. Wśród nich jest najnowsza pompa typu HDP164 firmy Hammelmann, która napędzana silnikiem spalinowym o mocy 175kW zdolna jest do wytworzenia wysokociśnieniowej strugi wodnej o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 390 MPa przy wydatku 32 dm3/min. Odpowiednio dobrany osprzęt pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad wykorzystaniem wysokoprędkościowego strumienia wody do obróbki różnorodnych materiałów, głównie konstrukcyjnych.

 

     

       W naszym laboratorium, dla bieżących potrzeb badawczych i dydaktycznych, powstają także nowe oryginalne rozwiązania konstrukcyjne sprzętu hydrotechnicznego. Ostatnio zbudowanymi urządzeniami są: mobilny hydromonitor stworzony na bazie w/w pompy Hammelmanna oraz kontrastowo różna mikroobrabiarka zbudowana jako oryginalny system MicroBorJet, w którym zastosowano prototypową pompę wodną napedzaną układem dwóch przeciwsobnie zsynchronizowanych siłowników pneumo-hydraulicznych. System ten wytwarza zaledwie 3÷8 dm3/h zawiesinowej strugi wodno-ściernej o maksymalnym ciśnieniu 100MPa.

 


Laboratorium ekotechniki


       Jedno z najmłodszych laboratoriów na Wydziale Mechanicznym, jeśli chodzi o datę powstania, a już stosunkowo bogato osprzętowione. Z jednej strony prowadzone są tutaj badania nad technikami wykorzystania w ekotechnice wysokociśnieniowej strugi wody, jak chociażby badania nad dezintegracją odpadów stałych, czy nowoczesnymi metodami regeneracji rurociągów, z drugiej zaś badania nad efektywniejszym pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Zdajemy sobie sprawę, że w obu dziedzinach jest jeszcze wiele do zrobienia.

 

 

Laboratoria komputerowe


       Wyposażenie laboratorium stanowią zestawy nowoczesnego sprzętu komputerowego ze stałym podłączeniem do sieci Internet. Prowadzone są tutaj między innymi zajęcia laboratoryjne z informatyki, budowy sprzętu komputerowego. Tak osprzęt, jak i oprogramowanie pozwalają na zastosowanie multimedialnej formy prowadzenia nauki.

 

 

Laboratorium nowoczesnych metod projektowania,
transferu technologii i zarządzania


       To w praktyce zespół laboratoriów, których zasadniczą część stanowi laboratorium komputerowe wyposażone w osiem multimedialnych zestawów komputerowych. Zainstalowane oprogramowanie służy studentom do nauki nowoczesnych metod projektowania z wykorzystaniem edycji płaskiej (AutoCAD) i przestrzennej (Mechanical Desktop, SolidWorks), a także zapewnia realizację zajęć laboratoryjnych z przedmiotów przewidzianych programem studiów na kierunku Inżynieria i Zarządzanie.

 

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych