INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE


      Podstawą egzystencji przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce rynkowej jest umiejętne prowadzenie szeroko rozumianej działalności marketingowej i na tej podstawie planowanie technicznego rozwoju wyrobu i funkcjonowania firmy. W ostatnim okresie szczególnego znaczenia nabiera także kwestia dostosowania gospodarki naszego kraju do wymagań norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Zagadnienia te stały u podstawy utworzenia w 2000 roku nowej specjalności na Wydziale Mechanicznym pod nazwą Inżynieria i Zarządzanie.

 

 

       Założeniem twórców specjalności było wykształcenie nowoczesnych kadr umiejących swobodnie poruszać się na współczesnym rynku światowym. W tym celu nieodzowne jest przyswojenie sobie komplementarnej wiedzy z zakresu zarządzania szeroko pojętymi funkcjami logistyki, produkcji wyrobów i usług, dystrybucji oraz marketingu i handlu, a także zarządzania projektami rozwojowymi i przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Zrealizowaniu powyższych założeń ma służyć opracowany program studiów, który obejmuje m.in. naukę języków zachodnich, blok przedmiotów matematyczno-informatycznych, podstaw mechaniki i inżynierii mechanicznej, ale przede wszystkim szeroki zakres przedmiotów specjalnościowych w tym: marketing, makro- i mikroekonomię, systemy zarządzania, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami, systemy promocji i reklamy, logistykę, metody pracy menedżerskiej, integrację europejską oraz podstawy prawa gospodarczego.

 

       Ta nowa specjalność jest niezwykle interesująca dla studentów i przyszłych pracodawców. W sylwetce absolwenta zostają wyraźnie zarysowane kompetencje w zakresie organizacji, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami, a także realizacji procesów wytwórczych w sposób systemowy.

 

       Po ukończeniu studiów tej specjalności, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, pracując na stanowiskach od projektanta konstrukcji i technologii do organizatora produkcji i kierownika zarządzającego firmą.

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych