INŻYNIERIA PROEKOLOGICZNA


       Inżynieria Proekologiczna zwana wcześniej EkoTechniką to nowoczesna dziedzina nauki, w której rozwój techniczny przemysłu połączony jest z działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Osiąga się to głównie poprzez stosowanie przyjaznych mu oryginalnych rozwiązań i procesów proekologicznych, co wymaga wykształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, zdolnej do łączenia pozornie rozbieżnych kierunków. Mając to na uwadze w Katedrze Inżynierii Mechanicznej Politechniki Koszalińskiej w 1995 roku uruchomiono nową specjalność dydaktyczną pod nazwą EkoTechnika, którą po latach rozwinięto w Inżynierię Proekologiczną. Specjalność ta zapewnia wieloaspektowe wykształcenie interdyscyplinarne, uzupełniające techniczną stronę ochrony środowiska.

 

 

       Program studiów obejmuje m.in. naukę języków zachodnich, blok przedmiotów konstrukcyjnych z elementami komputerowego wspomagania projektowania, blok przedmiotów proekologicznych oraz ekonomiczno-prawnych. Szeroki zakres nabywanej wiedzy w połączeniu ze szczegółowym ujęciem technik proekologicznych sprawiają, że absolwenci specjalności EkoTechnika są przygotowani do pracy w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, eksploatujących instalacje i urządzenia do ochrony środowiska, jak również do pracy twórczej, w uczelniach, w szkolnictwie, w branżowych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych. Na tak przygotowaną kadrę jest bowiem zapotrzebowanie na całym świecie i będzie ona niezbędna jeszcze przez wiele dziesięcioleci.

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych