mgr inż. Marzena Benkowska


 

     Urodziła się 19 marca 1978 roku w Bytowie. W 1997 roku po ukończeniu Liceum Zawodowego rozpoczęła studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Studia ukończyła w 2002 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Zarządzanie i Marketing w Budowie i Eksploatacji Maszyn. W tym samym roku skończyła dwusemestralne Podyplomowe Studia Pedagogiczne i rozpoczęła dalszą naukę na Studiach Doktoranckich Politechniki Koszalińskiej. Przewód doktorski otworzyła w październiku 2005 roku. Obecnie jest studentką 4 roku Studiów Doktoranckich. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się problematyką krzywoliniowego przecinania materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną z uwzględnieniem kryteriów jakości powierzchni. Jest współautorką 6 artykułów.

     Prowadzi zajęcia z Technologii renowacji rurociągów, Technik i technologii proekologicznych, Budowy i eksploatacji rurociągów oraz Technologii Informatycznej. Od listopada 2003 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego ‘EkoTech’.

 

e-mail: